Infinite Thoughts

Thoughts beyond imagination

ಕರ್ನಾಟಕದ ೨೪ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗು ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಕರ್ನಾಟಕದ ೨೪ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತರ ಭಾಗ್ಯ-ವಿಧಾತ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗು ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ನವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೂರವಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

Related posts