Infinite Thoughts

Thoughts beyond imagination

ಸಾಹಿತಿಗಳ ರಾಜಕಾರಣ

ಜಾತ್ಯತೀತರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಂದಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೆದರು ಸೆಣೆಸಲಿ! ಸಾಹಿತಿಗಳೆಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೋಗಲಾಡಿತನ ಮತ್ತು ಪಲಾಯನವಾದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಿದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಜಿ ನೀಡುತಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾದರು ಏನು? ನನ್ನದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಹಿನ್ನಲೆಯೆಂದು ಬೀಗುವ ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಇಂತಹ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಛೂಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಡಿತನದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು? ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲಾದಾಗ ತೋಳೇರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಣ್ಣ!!! 

Related posts