Perpetual Thoughts

Thoughts beyond imagination

BJP is a party of Rich Leadership! - Anantkumar Hegde

ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ತನ್ನ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ನಾಯಕನೇ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕಾರಣದ ನಾಯಕ.

- ಅನಂತಕುಮಾರ ಹೆಗಡೆ
Related posts