Milestones / Special Initiatives / Fisheries

Fisheries

1 “ರಾಷ್ಟೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’’ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಯಾದಿ

“ರಾಷ್ಟೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’’ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಯಾದಿ

Sl no Year Total no of Beneficiaries Total Amount
( in Lakhs)
Detailed PDF
1 2016-17 39 4,11,000 PDF
2 2017-18 25 2,50,000 PDF
3 2020-21 to 2022-23 250 688.37 PDF
Total 314 6,61,688.87
2 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ: ಅನುದಾನ
Sl no ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರ
1 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂಎಎಸ್‌ವೈ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರೂ. 275 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2 ಮೀನು ಕೃಷಿ ಕೋಳ ಮತ್ತು ಇನ್ ಪೂಟ್ ಸಹಾಯಧನ ರೂ 23.73 ಲಕ್ಷ ಕಿತ್ತೂರ ಖಾನಾಪುರ
3 ಮತ್ಸ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21 ರಿಂದ 2022-23 ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ 1943 ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಬ್ಸೀಡಿ ರೂ. 413.02 ಲಕ್ಷ
4 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಮತ್ಸ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾನಾಪುರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂ 15.4 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ 3.63 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಿಸಲಾಗಿದೆ.2 ಲಕ್ಷ
5 2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಮತ್ಸ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾನಾಪುರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂ 71.39 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ 20.07 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಿಸಲಾಗಿದೆ.